Vua phá lưới Hạng Nhất Mỹ USL Pro

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 S. Asante Phoenix Rising 22 7 9
2 D. Rios Nashville 20 11 3
3 S. Guenzatti Tampa Bay 18 13 5
4 C. Hertzog Reno 18 11 3
5 A. Jahn Phoenix Rising 17 9 1
6 C. Iwasa Sacramento 16 6 4
7 D. Martinez Real Monarchs 16 4 0
8 D. Brown Energy 15 11 1
9 J. Stroud New York RB II 15 7 2
10 I. Parra LV Lights 15 6 5
11 J. Flemmings Phoenix Rising 15 5 0
12 Andre Lima Austin Bold 14 5 0
13 F. Lopez San Antonio 14 5 2
14 K. Frater New Mexico Utd 14 4 3
15 N. Brett Pittsburgh 13 5 3