Vua phá lưới Hạng 3 Hàn Quốc

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 Choi Yong-Woo Transportation 8 5 2
2 Gong Da-Hwi Transportation 7 2 0
3 Kim Yeong-Wook Mokpo 6 5 2
4 Lee Gwan-Pyo Daejeon Korail 6 4 2
5 Park Hee-Seong Gimhae 6 3 0
6 Seo Dong-Hyeon Gyeongju HNP 6 2 0
7 Cho Suk-Jae Changwon 5 4 1
8 Kim Dong-Wook Mokpo 5 3 0
9 Cho Woo-Jin Gyeongju HNP 5 3 0
10 J. van Wolfgang Cheonan City 5 3 1
11 Kim Hyun Hwaseong 5 2 2
12 Ha Tae-Goon Gangneung 5 1 0
13 Carlos Oliveira Gimhae 4 3 2
14 Kim Yang-Woo Gimpo 4 2 0
15 An Sang-Min Daejeon Korail 3 2 0