Vua phá lưới Hạng 2 Hàn Quốc

XH Cầu thủ Đội bóng Mở TS PEN
1 An Byong-Jun Suwon 12 7 3
2 André Luis Daejeon 11 6 4
3 M. Ishida Suwon 7 2 0
4 Leandro Ribeiro Seoul E-Land 6 5 3
5 Kong Min-Hyun Jeju Utd 5 4 0
6 Baek Sung-Dong Gyeongnam 5 4 0
7 P. Hellquist Chungnam Asan 4 4 2
8 B. Acosty Anyang 4 3 0
9 Lee Hyeon-Il Bucheon 4 3 0
10 Joo Min-Kyu Jeju Utd 4 3 1
11 Kim Gyeong-Min Anyang 3 3 0
12 J. Kristoffersen Dragons 3 3 1
13 Hwang Il-Su Gyeongnam 3 1 0
14 Bruno Baio Daejeon 3 1 0
15 Kim Min-Gyoon Seoul E-Land 3 1 0